Pages

Saturday, January 3, 2009

Ta'liful Qulbu

Perpaduan hati merupakan asas awal yang mesti ada dalam proses pembentukan ukhuwwah, sebab hati(Qulbu) merupakan sumber gerak & sikap seseorang dalam menilai, memilih, mencintai dan membenci orang lain. Bila hati telah terpaut dan jiwa telah terpadu, barulah persaudaraan seseorang dengan yang lainnya berjalan, bersih dan penuh rasa kasih.

Hati manusia hanya disatukan secara murni dan bersih apabila bermuara pada satu simpul ikatan yang fitrah. Simpulan tali itu adalah aqidah. Inilah satu - satunya dasar berpijak, bertemu dan pengikat yang utuh dan abadi....

MENCARI KEDAMAIAN